Đang mở bánBiên Hòa Gateway

Đường Nguyễn Thị Tồn, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

21.5 triệu
2.6 ha