6 tháng đầu năm 2022: giải ngân hơn 25% tổng vốn đầu tư công

04-07-2022 20:34

* Tốc độ giải ngân chậm, 18 đơn vị giải ngân 0%

(ĐN) - Ngày 30-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc

Theo Sở KH - ĐT, năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 13,5 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 24-6, tổng nguồn vốn đầu tư công đã thực hiện giải ngân là hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 25% tổng nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch. Trong đó, đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đã thực hiện giải ngân được hơn 2,4 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 27% tổng nguồn vốn được giao; đối với nguồn vốn ngân sách trung ương đã hoàn thành giải ngân hơn 1 ngàn tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 3% nguồn vốn được giao theo kế hoạch.

Theo đánh giá, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 hiện vẫn rất thấp. Năm 2022, Đồng Nai đặt mục tiêu giải ngân đạt trên 95% tổng nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, sau 6 tháng, hiện tỷ lệ nguồn vốn được giải ngân mới chỉ đạt hơn 25%. Đặc biệt, đến thời điểm này có đến 18 đơn vị bao gồm một số địa phương và một số chủ đầu tư chưa thể thực hiện giải ngân được nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ theo kế hoạch (tỷ lệ giải ngân nguồn vốn là 0%). 

Về nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm, đại diện Sở KH - ĐT cho hay, công tác chuẩn bị hồ sơ của một số dự án đầu tư chưa đảm bảo do đến tháng 9-2021, Thủ tướng Chính phủ mới giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; một số dự án bố trí vốn khởi công mới trong năm 2022 đang thực hiện thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trình thẩm định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp nên tỷ lệ giải ngân các tháng đầu năm chưa cao do chỉ thanh toán phần khối lượng tư vấn; một số chủ đầu tư chưa quyết liệt yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch triển khai cụ thể làm cơ sở theo dõi, đôn đốc kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án theo kế hoạch được giao; một số công trình chậm bồi thường giải phóng mặt bằng…

Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Hoàng Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Hoàng Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hiện đang rất khiêm tốn. Trong đó, vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án là công tác giải phóng mặt bằng.

Chính phủ đã xác định, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển. Do đó, để hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng đường găng công việc, xác định tiến độ, lộ trình, thời gian cụ thể đối với từng công việc cụ thể của từng dự án làm cơ sở đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời những chậm trễ, tắc nghẽn các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không được để chậm, ảnh hưởng việc khởi công xây dựng công trình. Các địa phương khẩn trương thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn cấp huyện để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng