Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Sân bay Long Thành trong tháng 6-2022

13-04-2022 11:05

 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 105/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo thông báo kết luận này, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, dự án Sân bay Long Thành có quy mô lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Đồng Nai, các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Với tầm quan trọng của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ để chỉ đạo triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo phải đạt được các mục tiêu cơ bản sau: tiến độ dự án phải hoàn thành vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chất lượng của dự án phải đặt lên hàng đầu, xứng tầm với quy mô là công trình quan trọng quốc gia, đòi hỏi cao về chất lượng, kiểu dáng kiến trúc, cảnh quan; chống lãng phí tiêu cực; tiết kiệm chi phí đầu tư.

Để triển khai dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ GT-VT, UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan tiếp tục cố gắng, tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Về giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai kịp thời hướng dẫn, ban hành giá nhiên liệu, nguyên vật liệu theo thẩm quyền, đúng quy định. Việc tính toán nhu cầu giao thông kết nối sân bay Long Thành cần dựa trên tầm nhìn dài hạn khi khai thác đủ công suất 100 triệu hành khách/năm.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, xử lý khó khăn, vướng mắc tại hiện trường, chỉ đạo việc áp dụng chính sách, bố trí tạm cư, hỗ trợ... theo thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu đến ngày 30-4-2022 đạt 100% bàn giao mặt bằng phần diện tích đất giai đoạn 1; trong tháng 6-2022 bàn giao toàn bộ diện tích 5 ngàn ha.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng