Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Xử lý nhanh nguồn vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Đồng Nai đang đẩy nhanh các bước, các thủ tục để có thể chuyển nguồn và giải ngân nguồn vốn của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng để có giải pháp giải ngân nguồn vốn phục vụ dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: P.TÙNG

Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng để có giải pháp giải ngân nguồn vốn phục vụ dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: P.TÙNG

* Hơn 1 ngàn tỷ đồng được phép chuyển nguồn

Theo phê duyệt của Chính phủ, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 22,8 ngàn tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2021. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư dự án đã được Trung ương bố trí đủ cho Đồng Nai từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo UBND tỉnh, tính đến khoảng cuối tháng 1-2022, trong số các đơn vị liên quan thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, Sở TN-MT là đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cao nhất với hơn 1,1 ngàn tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân, đạt hơn 95% kế hoạch; UBND H.Long Thành giải ngân hơn 12 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 58% kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải ngân hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 87% kế hoạch; riêng Sở LĐ-TBXH đạt tỷ lệ giải ngân thấp nhất với chỉ 688 triệu đồng đã được giải ngân, đạt hơn 12% kế hoạch.

Theo Sở KH-ĐT, tính đến hết năm 2021, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân nguồn vốn gần 14,7 ngàn tỷ đồng trong tổng vốn đã được bố trí cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đạt hơn 64% kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2019, tỉnh đã giải ngân nguồn vốn hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, năm 2020 giải ngân hơn 6,1 ngàn tỷ đồng và năm 2021 giải ngân hơn 7,4 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn chưa thực hiện giải ngân của dự án hiện còn khoảng hơn 8,1 ngàn tỷ đồng.

Với quy định về thời gian thực hiện dự án theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 31-1-2022, nguồn vốn của dự án sẽ không thể tiếp tục được giải ngân do hết thời hạn.

Từ cuối năm 2021, UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ cho phép được điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành (F/S) trong đó có nội dung được kéo dài thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2021 thành từ năm 2018-2022. Tuy nhiên, do đây là dự án được Quốc hội thông qua nghị quyết nên Đồng Nai phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để các bộ, ngành cho ý kiến trước khi trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, nếu được Chính phủ đồng ý việc điều chỉnh, dự án sẽ được trình Quốc hội thông qua. Như vậy, sớm nhất dự án sẽ được chấp thuận điều chỉnh vào tháng 6-2022. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 6-2022, dự án vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tạm dừng do không thể giải ngân nguồn vốn.

Để dự án không bị “đứt gãy” vì thiếu nguồn vốn, thời gian qua, Đồng Nai cũng đã có kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành xem xét cho địa phương được tạm ứng nguồn vốn đã bố trí cho dự án để tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và thi công các dự án thành phần.

Theo Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, trong số vốn hơn 8,1 ngàn tỷ đồng của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành chưa được giải ngân thì hiện nay có 1.077 tỷ đồng được phép kéo dài thời gian giải ngân. Đây là nguồn vốn được bố trí cho dự án trong năm 2018 và đã được cho phép chuyển nguồn sang năm 2022. Kho bạc Nhà nước Đồng Nai hiện cũng đã đề nghị các chủ đầu tư thuộc dự án sớm hoàn thiện các hồ sơ phát sinh để thực hiện giải ngân nguồn vốn này.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước Đồng Nai để hoàn thiện các thủ tục, từ đó sớm có nguồn vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

* Tìm giải pháp để có nguồn vốn tiếp tục thực hiện dự án

Ngoài nguồn vốn hơn 1 ngàn tỷ đồng đã được phép chuyển nguồn thực hiện đến hết năm 2022, theo Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, nguồn vốn còn lại hơn 7 ngàn tỷ đồng hiện không đủ điều kiện chuyển nguồn để tiếp tục giải ngân. Nguyên nhân là nguồn vốn này có thời hạn giải ngân chỉ đến hết năm 2021, để thực hiện chuyển nguồn sang năm 2022 phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều này khiến cho việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án cũng như việc đầu tư cho các dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và dự án Tái lập hạ tầng ngoài hàng rào sân bay Long Thành sẽ bị ngưng trệ do nguồn vốn không đủ điều kiện giải ngân.

Chính vì vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND H.Long Thành và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các ý kiến của bộ, ngành trung ương về tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 12-1-2022 về thẩm định điều chỉnh báo cáo F/S, từ đó, hoàn chỉnh các nội dung, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua làm cơ sở triển khai dự án.

Riêng đối với công tác giải ngân nguồn vốn, UBND tỉnh giao Kho bạc Nhà nước Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chủ động, phối hợp với Kho bạc Nhà nước trung ương xin hướng dẫn thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn, kịp thời xử lý nguồn vốn để chi trả tiền bồi thường dự án trước khi điều chỉnh F/S dự án.      

Nguồn Báo Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên

Bán và cho thuê với
Màu sắc