Kiến nghị đóng hương lộ 10 đoạn qua sân bay Long Thành vào giữa tháng 3-2022

20-01-2022 08:06

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã kiến nghị UBND tỉnh và UBND H.Long Thành thực hiện các giải pháp để đóng hương lộ 10 đoạn qua khu vực cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào giữa tháng 3-2022 để phục vụ quá trình thi công.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kiến nghị đóng hương lộ 10 đoạn qua khu vực xây dựng sân bay Long Thành vào giữa tháng 3-2022. Ảnh: P.Tùng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kiến nghị đóng hương lộ 10 đoạn qua khu vực xây dựng sân bay Long Thành vào giữa tháng 3-2022. Ảnh: P.Tùng

Theo ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban Điều hành dự án Sân bay Long Thành thuộc ACV, chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự kiến vào cuối tháng 2-2022, hạng mục san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được triển khai thực hiện. Trong khi đó, tuyến hương lộ 10 đoạn qua sân bay Long Thành sẽ nằm ở vị trí cắt ngang 2 đường cất, hạ cánh của dự án. Do đó, trong quá trình thi công hạng mục san lấp mặt bằng sẽ không thể duy trì việc lưu thông qua tuyến đường này. Do đó, ACV kiến nghị UBND tỉnh và UBND H.Long Thành có kế hoạch và giải pháp để thực hiện đóng tuyến hương lộ 10 đoạn qua khu vực dự án Sân bay Long Thành.

Tuyến hương lộ 10 hiện nay đảm nhận vai trò kết nối từ đường 769 của H.Long Thành đến trung tâm H.Cẩm Mỹ. Để phục vụ thi công dự án Sân bay Long Thành, Đồng Nai đã triển khai xây dựng hướng tuyến mới của tuyến đường này tránh qua khu vực xây dựng sân bay Long Thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án xây dựng mới hướng tuyến hương lộ 10 vẫn chưa thể hoàn thành và thông xe do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.


Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng