Lo 'vênh' các quy hoạch

25-08-2022 09:17

2 đô thị Biên Hòa và Nhơn Trạch đang triển khai thực hiện hoàn thiện các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các quy hoạch chung của 2 đô thị này lại đang được các cơ quan chức năng xin chủ trương điều chỉnh.

Các quy hoạch phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa đang được lập theo quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2014

Các quy hoạch phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa đang được lập theo quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2014. Ảnh: P.Tùng

Điều này làm nảy sinh nguy cơ các quy hoạch phân khu được lập theo quy hoạch chung đã được phê duyệt sẽ có độ “vênh” với quy hoạch chung sẽ được điều chỉnh.

* Lập quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung dã phê duyệt

Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt năm 2014, TP.Biên Hòa được phân chia thành 21 phân khu.

Theo ông NGUYỄN TUẤN MINH, Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch, kiến trúc Sở Xây dựng, 3 phân khu của đô thị mới Nhơn Trạch được đề xuất chưa thực hiện lập quy hoạch phân khu gồm các phân khu khu vực môi trường sinh thái, phân khu rừng ngập mặn (không thực hiện các dự án phát triển đô thị) và phân khu KCN vốn đã có sẵn quy hoạch KCN.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch, kiến trúc, Sở Xây dựng cho biết đối với 21 phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 10 phân khu. Với 11 phân khu còn lại, Sở Xây dựng cũng đã thẩm định và trình Hội đồng Quy hoạch tỉnh. “Các đồ án quy hoạch của 11 phân khu còn lại trên địa bàn TP.Biên Hòa đều đã được Hội đồng Quy hoạch tỉnh cho ý kiến và UBND TP.Biên Hòa đang hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến trong quý IV-2022 sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt” - ông Nguyễn Tuấn Minh cho biết.

Trong khi đó, theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2006, đô thị mới Nhơn Trạch gồm 8 quy hoạch phân khu chức năng. Hiện nay, có 3 phân khu được đề nghị chưa lập quy hoạch phân khu. Như vậy, đối với đô thị mới Nhơn Trạch sẽ có 5 phân khu cần lập đồ án quy hoạch phân khu. Theo Sở Xây dựng, trong 5 phân khu cần lập đồ án quy hoạch phân khu của đô thị mới Nhơn Trạch, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu. Đối với 3 phân khu còn lại, theo dự kiến sẽ có 2 phân khu được phê duyệt quy hoạch vào cuối năm 2022 và 1 phân khu sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2023.

Như vậy, đối với việc lập quy hoạch phân khu của 2 đô thị Biên Hòa và Nhơn Trạch, theo dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2022 và đầu năm 2023.

* Nguy cơ thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch

Hiện nay, để phù hợp với thực tế phát triển, các quy hoạch chung của đô thị Biên Hòa cũng như đô thị mới Nhơn Trạch đã được Đồng Nai đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh.

Theo Sở Xây dựng, đối với đô thị mới Nhơn Trạch, đề cương điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung của đô thị này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong khi đó, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Biên Hòa cũng đã được Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định. Hồ sơ này đang được trình Bộ Xây dựng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Trên cơ sở hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung sau khi được phê duyệt, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND TP.Biên Hòa sẽ xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Biên Hòa.

Với thực tế công tác lập quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch chung của 2 đô thị Biên Hòa và Nhơn Trạch như hiện nay, có nguy cơ sẽ xảy ra độ “vênh” giữa các quy hoạch phân khu được lập theo hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt với quy hoạch chung sẽ được điều chỉnh sắp tới.

Tại buổi giám sát về việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trái phép giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với Sở Xây dựng vừa qua, đoàn giám sát đã có ý kiến về việc các quy hoạch phân khu được lập theo hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt có đảm bảo sự đồng bộ, hợp lý với các quy hoạch chung của 2 đô thị sẽ được điều chỉnh trong thời gian sắp tới hay không.

Trả lời băn khoăn của đoàn giám sát, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Hoàng cũng chia sẻ lo ngại về nguy cơ thiếu đồng bộ, hợp lý giữa các quy hoạch phân khu với quy hoạch chung sẽ được điều chỉnh của 2 đô thị Biên Hòa và Nhơn Trạch.

Lấy dẫn chứng cho vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hoàng cho hay, đô thị mới Nhơn Trạch được phân chia thành 8 phân khu. Trong đó, có 5 phân khu sẽ phải lập quy hoạch phân khu. Hiện nay, đã có 2 quy hoạch phân khu được phê duyệt và 3 quy hoạch phân khu đang được hoàn thiện. Các quy hoạch phân khu này đều được lập theo hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, đô thị mới Nhơn Trạch sẽ có một quy hoạch chung mới. “Liệu rằng khi quy hoạch chung được điều chỉnh lại thì quy hoạch phân khu được lập theo quy hoạch chung cũ có gặp nhau hay không?”, việc triển khai lập quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung cũ có xảy ra lãng phí?” - ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Hoàng, với vấn đề này, Sở Xây dựng sẽ có báo cáo cụ thể với UBND tỉnh để có hướng xử lý phù hợp.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng