Nhóm cảng biển số 4 chiếm 43% tổng lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển cả nước

06-06-2022 16:03

Theo liên doanh các đơn vị tư vấn gồm: Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải, Công ty CP Tư vấn xây dựng cảng - đường thủy, Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải, nhóm cảng biển số 4 là nhóm cảng biển lớn nhất Việt Nam và cũng là nhóm cảng biển quan trọng nhất, chiếm đến 43% tổng lượng hàng thông qua hệ thống cảng biển cả nước.

Cảng biển Đồng Nai thuộc nhóm cảng biển số 4. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Đồng Nai

Cảng biển Đồng Nai thuộc nhóm cảng biển số 4. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Đồng Nai

Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2021, tổng lượng hàng hóa thông qua nhóm cảng biển số 4 là hơn 300 triệu tấn.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng biển cả nước có 5 nhóm. Trong số này, nhóm cảng biển số 4 có 5 cảng gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An. Trong đó, cảng biển Đồng Nai được xác định là cảng biển loại I.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng