Bảng giá dịch vụ

Tin thường
VIP 2
VIP 1
VIP Đặc biệt
Giá ngày 500 đ 10 000 đ 20 000 đ 30 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 3 500 đ 70 000 đ 140 000 đ 210 000 đ
Giá tháng (30 ngày) 15 000 đ 300 000 đ 600 000 đ 900 000 đ
Giá đẩy tin 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 5 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu xanh viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau tin VIP và Siêu VIP.

Hiển thị sau tin Siêu VIP và trên các tin khác.

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác sau tin VIP ĐẶC BIỆT.

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác.

Được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách tin

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

TIN VIP ĐẶC BIỆT:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng.

- Nhãn miễn phí.

- Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook

 


TIN VIP 1:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP 2:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google


 

TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

- Tiêu đề viết hoa màu mặc định


 

Đóng