Phong thủy trong bất động sản

Phong thủy ảnh hưởng đến giá trị bất động sản như thế nào?

30-12-2021 12:46
Phong Thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa lý, hướng gió, hướng khí và mạch nước đến đời sống của con người đã được hình thành và phát triển hơn 10.000 năm qua. Ngày nay, phong thủy được áp dụng rộng...

5 kiến thức phong thủy cơ bản môi giới bất động sản nên biết

30-12-2021 12:28
Trong “biển” kiến thức về phong thủy, môi giới bất động sản cần nắm vững 5 kiến thức cơ bản dưới đây để tư vấn đúng cho khách hàng, nâng cao uy tín nghề nghiệp.

Đóng