Biên Hoà City

Đường Quốc lộ 51, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thỏa thuận
50 ha