Đại Phước Riverside

Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thỏa thuận
9.6 ha