Dầu Giây Center City 2

Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Thỏa thuận
21 ha
Màu sắc