Dau Giay Center City

Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

3.4 triệu
149 ha
Màu sắc