Era City

Đường ĐT 769, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Thỏa thuận
1.7 ha
Màu sắc