Sắp mở bánKDC thương mại Phước Thái

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thỏa thuận
8.98 ha