Long Thành Airport City

Xã Tân Hiệp, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Thỏa thuận
10 000 m2