Long Thành New City

Xã Long Hưng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thỏa thuận