Sweet Home Nhơn Trạch

Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thỏa thuận
7.8 ha