Đã bàn giaoThe Pegasus Residence

Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

14 triệu
6.4 ha