Dừng phê duyệt các quy hoạch phân khu trên địa bàn Biên Hòa

23-11-2022 00:00

Để đảm bảo tính đồng bộ cũng như tiết kiệm chi phí, UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng phê duyệt quy hoạch đối với các phân khu đến thời điểm này chưa được phê duyệt quy hoạch phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa.

* Còn 11 phân khu chưa phê duyệt quy hoạch

Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt năm 2014, TP.Biên Hòa được phân chia thành 21 phân khu.

Ngay sau khi quy hoạch chung TP.Biên Hòa được phê duyệt, địa phương cùng các đơn vị liên quan đã bắt tay thực hiện xây dựng các đồ án quy hoạch phân khu để trình UBND tỉnh phê duyệt. Trải qua gần 10 năm thực hiện, tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa diễn ra khá chậm.

Ông Trương Vĩnh Hiệp, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho biết, trong 21 phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa, hiện đã có 10 phân khu được phê duyệt quy hoạch. Các phân khu còn lại đang trong quá trình thẩm định, thực hiện các thủ tục liên quan.

Cụ thể, ông Hiệp cho biết, trong số 11 phân khu còn lại chưa được phê duyệt quy hoạch hiện nay có 2 phân khu đã được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Bên cạnh đó, quy hoạch phân khu B1 thuộc P.Trảng Dài đã hoàn tất thủ tục và đang được trình lấy ý kiến của Bộ Xây dựng. 6 phân khu khác đã hoàn thiện các thủ tục và đang được trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh.

Riêng 2 phân khu B5 thuộc P.Long Bình và phân khu B6 thuộc một phần P.Phước Tân hiện mới chỉ được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu.

Theo kế hoạch mà TP.Biên Hòa đề ra, trong số 11 phân khu còn lại chưa được phê duyệt quy hoạch, địa phương sẽ cố gắng trình duyệt để thông qua 9 quy hoạch phân khu trong năm 2022.

* Nguy cơ “lệch pha” các quy hoạch

Để phù hợp với thực tế phát triển, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Trước đó, vào tháng 9-2020, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Đồng Nai thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của TP.Biên Hòa. Sau khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố.

Tháng 8-2021, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa đã được HĐND TP.Biên Hòa thông qua. Hồ sơ này sau đó tiếp tục được Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Tháng 9-2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Trương Vĩnh Hiệp, sau khi Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa, thành phố đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến đóng góp để trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh để trình Bộ Xây dựng.

“Sau khi nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa được phê duyệt, thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung điều chỉnh và triển khai các bước tiếp theo. Mục tiêu là sẽ trình phê duyệt quy hoạch chung điều chỉnh trong năm 2023” - ông Hiệp cho biết.

Với thực tế công tác lập quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch chung của TP.Biên Hòa như hiện nay, có nguy cơ sẽ xảy ra sự “lệch pha” giữa các quy hoạch phân khu còn lại được lập theo hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt với quy hoạch chung đang được điều chỉnh.

Tại buổi giám sát về việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng trái phép giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với Sở Xây dựng vào tháng 8 vừa qua, các thành viên trong đoàn giám sát đã có các ý kiến về việc liệu các quy hoạch phân khu được lập theo hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt có đảm bảo sự đồng bộ, hợp lý với quy hoạch chung của TP.Biên Hòa sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ lo ngại về nguy cơ thiếu đồng bộ, hợp lý giữa các quy hoạch phân khu với quy hoạch chung sẽ được điều chỉnh của đô thị Biên Hòa.

Theo ông Hoàng, các quy hoạch phân khu đều được lập theo hồ sơ quy hoạch chung của TP.Biên Hòa đã được phê duyệt năm 2014. Tuy nhiên, sau khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, TP.Biên Hòa sẽ có một quy hoạch chung mới, khi đó các quy hoạch phân khu và quy hoạch chung mới có “gặp nhau hay không”?

Trước lo ngại này, tại cuộc họp về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã thống nhất với đề xuất dừng phê duyệt quy hoạch phân khu đối với các phân khu còn lại của TP.Biên Hòa chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu. “TP.Biên Hòa chốt lại hợp đồng với các đơn vị tư vấn. Sau này, khi quy hoạch chung điều chỉnh được phê duyệt thì các đơn vị này sẽ nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung mới để đảm bảo tính đồng bộ và tránh tốn kém kinh phí” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu.

Tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh CAO TIẾN DŨNG yêu cầu TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành để đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa được phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Sau khi có quy hoạch chung mới phải làm ngay các quy hoạch phân khu, tránh tình trạng chậm trễ, kéo dài như trước đây.

Phạm Tùng

Đóng