Chấp thuận thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

13-10-2022 11:00

(ĐN) - Ngày 12-10, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh để nghe báo cáo về Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Theo Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ), chủ đầu tư KCN Nhơn Trạch 1, KCN này có diện tích cho thuê đất xây dựng công trình công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích. Tỷ lệ cơ cấu sử dụng đất vẫn còn có thể tận dụng được tại một số vị trí để tăng thêm diện tích đất công nghiệp cho thuê, tăng hiệu quả đầu tư dự án và đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư hiện hữu và nhu cầu thuê lại đất của nhà đầu tư mới tăng cao trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất.

Chủ đầu tư đề xuất thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của KCN Nhơn Trạch 1 tại 7 vị trí đất từ các chức năng đất cây xanh tập trung, cây xanh mặt nước, dịch vụ sang các chức năng đất công trình công nghiệp, bãi đậu xe, dịch vụ, giao thông… Việc điều chỉnh sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ cây xanh tập trung cho phép đối với KCN Nhơn Trạch 1 theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BXD (ngày 19-5-2021) của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị chức năng, xét thấy việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nhơn Trạch 1 là phù hợp với các quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nhơn Trạch 1.

Phạm Tùng

Nguồn: Báo Đồng Nai

Đóng