Chính thức ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu như: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022; Kế hoạch thu hồi đất phân cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo loại đất hiện trạng hoặc loại đất trong hồ sơ địa chính; Số lượng dự án thực hiện trong năm 2022 và số lượng dự án đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

TP. Biên Hòa là nơi triển khai nhiều dự án nhất tỉnh.

TP. Biên Hòa là nơi triển khai nhiều dự án nhất tỉnh.

UBND các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh căn cứ vào quyết định trên công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, công bố danh mục các dự án đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng dụng đất theo quy định. Bên cạnh đó, UBND cấp huyện sẽ căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Kế hoạch sử dụng đất rất quan trọng, nếu các công trình, dự án có quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác nhưng không được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thì cũng không thể triển khai. Những địa phương có nhiều dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là TP.Biên Hòa, H.Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Cũng trong năm 2022, các địa phương trên địa bàn tỉnh bổ sung thêm khoảng 182 dự án mới trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

 Nguồn Báo Đồng Nai  

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên

Bán và cho thuê với
Màu sắc