Đề xuất lập tổ công tác để nghiên cứu chuyển 2 sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng

14-07-2022 08:31

(ĐN) - Bộ GT-VT đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, nghiên cứu đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không Chu Lai (tỉnh Quảng Nam). Tổ công tác này sẽ do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm tổ trưởng.

Bộ GT-VT đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại 2 sân bay quân sự (Ảnh sân bay quân sự Biên Hòa).

Bộ GT-VT đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại 2 sân bay quân sự (Ảnh sân bay quân sự Biên Hòa).

Bộ GT-VT kiến nghị Thủ tướng phân công các tổ phó gồm: Bộ trưởng Bộ GT-VT (Tổ phó thường trực), lãnh đạo Bộ Quốc phòng (Tổ phó). Các thành viên tổ công tác là lãnh đạo các bộ: GT-VT, Công an, KH-ĐT, Tài chính, TN-MT, Tư pháp, VH-TTDL; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND các tỉnh: Ninh Thuận, Đồng Nai và Quảng Nam.

Theo tờ trình, Bộ GT-VT đề nghị đối với các sân bay quân sự Thành Sơn và Biên Hòa, tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá vị trí, vai trò, hiện trạng hạ tầng, đất đai, đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên, vùng trời khu vực xung quanh các sân bay. Cùng với đó, đánh giá điều kiện, khả năng tổ chức khai thác hàng không dân dụng tại các sân bay, đánh giá các ảnh hưởng tới tổ chức, khai thác, nhu cầu vận tải các cảng hàng không lân cận.

Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ báo cáo Thủ tướng việc chuyển các sân bay quân sự thành các sân bay lưỡng dụng trong quý 3-2022.

Trước đó, tháng 4-2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2635/VPCP-CN liên quan đến việc thành lập Tổ công tác triển khai các sân bay Thành Sơn và Biên Hòa.

Theo đó, để có cơ sở xem xét việc chuyển các sân bay quân sự Thành Sơn và Biên Hòa thành các sân bay lưỡng dụng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9-2022.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng