Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050:Đồng Nai hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

30-06-2022 08:54

Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050:

UBND tỉnh đã chính thức ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với liên danh do Công ty Roland Berger đứng đầu với kỳ vọng có được một bản quy hoạch chất lượng, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng Nai đặt yêu cầu cho đơn vị tư vấn xây dựng một quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong ảnh: Một góc đô thị Biên Hòa dọc sông Đồng Nai

Đồng Nai đặt yêu cầu cho đơn vị tư vấn xây dựng một quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong ảnh: Một góc đô thị Biên Hòa dọc sông Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

* Đưa Đồng Nai phát triển xứng với tầm vóc, vị thế

Luật Quy hoạch được Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24-11-2017 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Thực hiện Luật Quy hoạch, lần đầu tiên, Đồng Nai cùng với các địa phương khác trong cả nước thực hiện lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đảm bảo tiến độ công tác lập quy hoạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC đề nghị liên danh tư vấn phải bắt tay ngay vào công việc lập quy hoạch ngay sau khi hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được ký kết.

Theo Luật Quy hoạch, hệ thống quy hoạch quốc gia gồm: quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh sẽ tích hợp các quy hoạch khác để tạo ra một bản quy hoạch thống nhất, đồng bộ. Việc tích hợp các quy hoạch khác vào quy hoạch phát triển tổng thể KT-XH tỉnh sẽ giúp xóa bỏ được nhiều quy hoạch chồng chéo, kém chất lượng. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà cho biết, vào ngày 14-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đồng Nai đã tích cực làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm đơn vị đủ tầm nhìn, năng lực, kinh nghiệm để tư vấn lập chiến lược phát triển tổng thể cho tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư và phát triển

KT-XH. Căn cứ theo chỉ đạo của Ban TVTU, UBND tỉnh, thực hiện xã hội hóa kinh phí lập quy hoạch, thông qua sự hỗ trợ của Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn, Sở KH-ĐT đã tiếp xúc, đàm phán thành công và tiến tới ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển

KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với liên danh do Công ty Roland Berger đứng đầu.

Đơn vị tư vấn phải bố trí đội ngũ chuyên gia đảm bảo về chất lượng và số lượng trong quá trình lập quy hoạch, thẩm định quy hoạch đảm bảo tiến độ. Đảm bảo quy hoạch tổng thể phát triển

KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vào ngày 20-6 vừa qua, ông Hồ Văn Hà đề nghị liên danh đơn vị tư vấn bắt tay ngay vào công việc, làm việc hết công suất, tăng ca để đảm bảo lập quy hoạch tỉnh đúng tiến độ. Đồng thời, quy hoạch phải đảm bảo chất lượng, xứng tầm quốc tế. Các sở, ngành và các địa phương nỗ lực hỗ trợ phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện lập quy hoạch.

* Kỳ vọng nhiều ý tưởng mới mẻ, đột phá

Theo ông John Low, Tổng giám đốc Công ty Roland Berger khu vực Đông Nam Á, là đơn vị đứng đầu liên danh tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, doanh nghiệp cam kết sẽ mang đến những chuyên gia hàng đầu từ các lĩnh vực khác nhau kết hợp với các chuyên gia của các đơn vị trong liên danh nhằm xây dựng cho Đồng Nai bản quy hoạch tốt nhất, không chỉ kế thừa phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh mà còn đưa ra những ý tưởng, công trình sống mãi với thời gian.

“Bản quy hoạch sẽ đưa ra chiến lược phát triển cho tỉnh trong tương lai. Chiến lược đó sẽ đảm bảo sự phát triển hài hòa, đảm bảo xây dựng môi trường phát triển tốt hơn cho doanh nghiệp, cho người dân” - ông John Low chia sẻ.

Tại buổi lễ ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng cho sự phát triển cũng như khai thác hết các tiềm năng, lợi thế của Đồng Nai. Đây cũng là căn cứ để lãnh đạo tỉnh thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH.

Với tính chất quan trọng đó, Đồng Nai đã rất thận trọng trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Qua nhiều lần thẩm định hồ sơ đề xuất của các đơn vị, tỉnh đã lựa chọn liên danh do Công ty Roland Berger là đơn vị tư vấn nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong việc lập quy hoạch đứng đầu để thực hiện tư vấn lập quy hoạch.

“Đồng Nai gửi gắm và kỳ vọng liên danh tư vấn sẽ xây dựng một bản quy hoạch chất lượng với nhiều ý tưởng mới mẻ, đột phá, mang tầm vóc quốc tế, dài hạn, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của tỉnh. Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn cũng xem xét các yếu tố, tiềm năng về tăng trưởng xanh, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số để giúp tỉnh tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

“Các ngành, các địa phương cần xem công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xứng đánh với tầm vóc, vị thể của Đồng Nai. “Nét vẽ” quy hoạch sẽ giúp cho Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững” - Giám đốc Sở KH-ĐT HỒ VĂN HÀ nhấn mạnh.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng