Hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 93% tổng diện tích dự án Sân bay Long Thành

13-06-2022 21:46

(ĐN)- UBND H.Long Thành cho biết, đến nay, đối với toàn bộ diện tích gần 5 ngàn ha phục vụ dự án Xây dựng sân bay Long Thành đã có hơn 4,5 ngàn ha được hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đạt gần 93% tổng diện tích cần thực hiện.

Huyện Long Thành đã bàn giao diện tích đất hơn 2,3 ngàn ha để các nhà thầu thi công dự án Xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1

 

Huyện Long Thành đã bàn giao diện tích đất hơn 2,3 ngàn ha để các nhà thầu thi công dự án Xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1

Trong đó, đối với khu vực 2.532ha (gồm khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722ha khu vực dự trữ đất dôi dư) phục vụ dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho diện tích hơn 2,5 ngàn ha. Phần diện tích còn lại hơn 9ha dự kiến sẽ được hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 20-6 tới.

Hiện nay, H.Long Thành cũng đã thực hiện bàn giao diện tích đất khoảng 2.354ha phục vụ dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, đạt gần 93% tổng diện tích đất cần bàn giao.

Đối với khu vực còn lại có diện tích hơn 2,4 ngàn ha, hiện nay H.Long Thành cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 2 ngàn ha. Phần diện tích còn lại cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực này là hơn 342ha.

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng