Năm 2022, TP.Biên Hòa sẽ triển khai 295 dự án

29-12-2021 21:48

(ĐN)- Theo Sở TN-MT, TP.Biên Hòa trình thẩm định khoảng 323 dự án với diện tích hơn 3,1 ngàn ha để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Qua rà soát, chỉnh sửa có 295 dự án đủ các điều kiện để triển khai trong năm tới với diện tích hơn 2,5 ngàn ha.

Một dự án đang được triển khai ở Thành phố Biên Hoà

Một dự án đang được triển khai ở Thành phố Biên Hoà

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, TP.Biên Hòa được tỉnh phê duyệt 336 dự án, nhưng hiện mới hoàn thành thủ tục đất đai được 21 dự án, đang triển khai 247 dự án và 68 dự án chưa triển khai. UBND TP.Biên Hòa đã đề xuất tỉnh cho hủy 63 dự án.

Các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, có 252 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang để thực hiện tiếp, chỉ có 43 dự án đề xuất mới. Trong kế hoạch sử dụng đất năm tới, TP.Biên Hòa sẽ tiếp tục triển khai mở rộng 4 khu công nghiệp: Amata, Hố Nai giai đoạn II, Giang Điền và Tam Phước.

Nguồn: Hương Giang - Báo Đồng Nai

Đóng