Phê duyệt quy hoạch phân khu A2 gồm phường Bình Đa và một phần phường An Bình

17-02-2022 17:46

UBND tỉnh đã có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A2 tại P.Bình Đa và một phần P.An Bình, TP.Biên Hòa.

Theo đó, phân khu A2 có diện tích khoảng 774ha gồm toàn bộ P.Bình Đa và một phần P.An Bình. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 đạt hơn 58 ngàn người và đến năm 2050 đạt gần 69 ngàn người.

Phân khu A2 thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử nằm ven sông Cái và sông Đồng Nai ở phía Đông Nam cù lao Hiệp Hòa. Từ tính chất địa hình có quỹ đất bằng phẳng, phân khu A2 được quy hoạch phân tách thành 2 khu vực đặc thù gồm: phía Bắc là khu dân cư hiện hữu lâu đời thuộc P.Bình Đa và một phần P.An Bình; phía Nam phần lớn là Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và một phần nhỏ dân cư hiện hữu ven sông Đồng Nai. Phân khu A2 tập trung một số công trình công cộng, hành chính, giáo dục, bến xe trọng điểm của TP.Biên Hòa.

Theo quy hoạch, phân khu A2 là đô thị thành phần trong tổng thể các khu đô thị thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử bao gồm khu đô thị hiện hữu cải tạo chỉnh trang kết hợp khu vực phát triển đô thị mới từ quỹ đất công nghiệp và quỹ đất trống rải rác chuyển đổi chức năng theo mô hình đô thị hiện đại với cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Đây cũng là khu trung tâm hành chính - chính trị - văn hóa của tỉnh. Phân khu A2 là trung tâm chuyên ngành cấp vùng như: thương mại, dịch vụ, công nghiệp… Là khu đô thị hỗn hợp, cải tạo chỉnh trang và một phần phát triển mới theo mô hình đô thị hiện đại với cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Phân khu A2 cũng có chức năng là hành lang xanh bảo vệ dọc sông Cái và sông Đồng Nai.            

Nguồn Báo Đồng Nai

Đóng