Thị trấn Giaray nỗ lực xây dựng đô thị loại IV

19-03-2022 20:10

(ĐN)- Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy TT.Giaray về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ huyện đối với mục tiêu xây dựng Giaray trở thành đô thị loại 4 giai đoạn 2020 - 2025 vào sáng 17-3, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị Đảng ủy thị trấn tiếp tục phối hợp với các phòng ban, cơ quan chức năng chuyên môn của huyện rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí, làm cơ sở nghiên cứu, đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện.

Một góc Khu công nghiệp Xuân Lộc thuộc địa bàn thị trấn Giaray

Một góc Khu công nghiệp Xuân Lộc thuộc địa bàn thị trấn Giaray

Trong đó, thị trấn cần tập trung đối với 2 tiêu chí khó thực hiện gồm: tiêu chí số 2 (về quy mô dân số toàn đô thị) và tiêu chí số 5 (về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị). Cụ thể, hiện nay dân số thị trấn mới đạt khoảng 18 ngàn (so với quy mô 50 ngàn nhân khẩu của đô thị loại IV). Để đảm bảo về tiêu chí quy mô dân số, thị trấn cần tính toán đến các giải pháp tăng dân số cơ học, mở rộng phạm vi đô thị,...

Cũng theo chủ tịch UBND huyện, Giaray là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của huyện nên việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị cho thị trấn phải được thực hiện đồng bộ mang tính chiến lược lâu dài, đảm bảo tốt các mục tiêu  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng an ninh, mỹ quan đô thị hiện đại, gắn liền với bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của Đảng ủy thị trấn Giaray, qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, đến nay, địa phương đã đạt được 68,3 điểm (trên khung điểm từ 75 đến 100 điểm đối với 5 tiêu chí, 51 tiêu chuẩn xây dựng đô thị loại IV). Trong đó, có nhiều tiêu chuẩn chưa đạt như: Cơ sở y tế cấp đô thị, mật độ đường cống thoát nước, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, dân số nội thị, dân số toàn đô thị, số lượng không gian công cộng đô thị, công trình kiến trúc tiêu biểu, đầu mối giao thông liên vùng cấp huyện, cấp tỉnh,…

Nguồn Báo Đồng Nai
 

Đóng