Cách soạn hợp đồng môi giới nhà đất (Có mẫu hợp đồng chuẩn)

09-03-2022 22:26

Hợp đồng môi giới nhà đất là một trong các loại hợp đồng môi giới, được ký kết bởi bên môi giới và bên được môi giới. Theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới ký kết hợp đồng, sau đó bên môi giới sẽ được hưởng hoa hồng về việc được môi giới này. Về hình thức thì đây là bản hợp đồng được thể hiện bằng văn bản, có sự thỏa thuận giữa các bên về những điều khoản cụ thể như mức hoa hồng, phương thức chi trả, các điều kiện giao dịch, quyền và nghĩa vụ giữa hai bên …

Vai trò của hợp đồng môi giới nhà đất?

Môi giới nhà đất là việc mà một bên làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhà đất. Theo đó, hợp đồng môi giới nhà đất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình diễn ra giao dịch nhà đất giữa các bên (bao gồm bên môi giới và bên được môi giới).

Hợp đồng môi giới nhà đất có vai trò vô cùng quan trọng trong giao dịch nhà đất với những đặc điểm nổi bật như sau:

- Thứ nhất, nhờ hợp đồng được thể hiện bằng văn bản cụ thể, chi tiết, đầy đủ cơ sở pháp lý, từ đó được xem là loại hợp đồng nâng cao tính chuyên nghiệp trong các loại giao dịch mua bán nhà đất. 

- Thứ hai, trong hợp đồng luôn nêu rõ quy định trách nhiệm và quyền lợi giữa 2 bên đó là bên được môi giới và bên môi giới. 

- Hơn nữa, đây cũng được xem là căn cứ pháp lý để xác định giải quyết tranh chấp khi xảy ra mâu thuẫn giữa các bên, là tiền đề giúp các bên giải quyết mâu thuẫn đúng đắn, phù hợp quy định pháp luật. 

Nói tóm lại, nhìn chung chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của hợp môi giới nhà đất này trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê lại nhà đất (gọi chung là giao dịch bất động sản nhà đất).  

Lợi ích của việc ký hợp đồng môi giới nhà đất là gì? 

Với vai trò nêu trên, chúng ta có thể nhìn thấy được lợi ích khi ký hợp đồng môi giới nhà đất là lợi ích có giá trị cao. Ngoài việc nêu rõ được quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thì hợp đồng giúp các bên giải quyết được những rủi ro pháp lý và giải quyết những tranh chấp (nếu có) một cách đúng đắn và chuẩn mực hơn. Nếu không ký hợp đồng thì khi xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, các bên khó có thể giải quyết bởi không có một lan can pháp lý sẵn có để sử dụng, …vvv…. và có thể xảy ra những tranh chấp không đáng có chẳng hạn như Thỏa thuận bằng miệng khi giao dịch nhà đất, điều này sẽ gây ra trường hợp không đầy đủ nội dung, ý chí giữa hai bên thì khi xảy ra tranh chấp sẽ khó xác định nội dung cụ thể để giải quyết, ….vvv…

Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất cá nhân

Cách soạn thảo mẫu hợp đồng môi giới nhà đất cá nhân 

Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất cá nhân bao gồm những thông tin gì? Sau đây, chúng tôi liệt kê một số thông tin cần thiết để Quý khách hàng tham khảo, cụ thể là:

Thứ nhất là thông tin chung: Thông tin giữa hai bên tham gia, bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, địa chỉ liên hệ, số tài khoản,...

Thứ hai, thông tin khác như phí môi giới, phương thức thực hiện thanh toán, thời gian thực hiện việc môi giới, quyền và nghĩa vụ của hai bên, các điều khoản quy định vi phạm hợp đồng, mức đền bù, phạt vi phạm hợp đồng, …vvv… Trong đó:

- Phí môi giới bao gồm phần trăm hoa hồng đã thỏa thuận, các mức phí khác

- Thời gian thực hiện việc môi giới bao gồm thời gian hợp đồng có hiệu lực.

- Quyền và nghĩa vụ giữa các bên là thông tin được quy định đầy đủ, rõ ràng trong hợp đồng môi giới nhà đất cá nhân để làm căn cứ để xét có vi phạm hợp đồng hay không, hay để xét bất cứ tranh chấp nào xảy ra.

Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất năm 2022

Hợp đồng môi giới nhà đất và cách soạn thảo hợp đồng môi giới nhà đất dành cho cá nhân hay cho bất kỳ chủ thể khác, cụ thể như thế nào? Những nội dung gì cần phải đề cập trong mẫu hợp đồng, thông tin cụ thể ra sao?

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu đến Quý khách hàng mẫu hợp đồng môi giới nhà đất chuẩn nhất năm 2022 để Quý khách hàng tham khảo:

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(Số: ……./HĐMGMBBĐS)

 

Hôm nay, ngày ………. tháng …………. năm …….., Tại …………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): ……………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………… Fax: ………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………… làm đại diện.

 

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………… Năm sinh: …………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông: ………………………………………… Năm sinh: …………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……

Hộ khẩu: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………

Bà: ………………………………………… Năm sinh: ……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Là đồng sở hữu bất động sản: ……………………………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có: …..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới bán/mua bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.

   1.2. Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

Loại bất động sản: ………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Diện tích khuôn viên đất: ……………………………………………

Diện tích đất xây dựng: ………………………………………………………

Diện tích sử dụng: …………………………………………………………

Cấu trúc: ……………………………………………………………………………

Tiện nghi: ………………………………………………………………………………

     1.3. Giá bán BĐS này được hai Bên thỏa thuận trên cơ sở giá do Bên A thẩm định  là: …………… VNĐ.

Số tiền bằng chữ: …………………………đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

 

ĐIỀU 2: PHÍ MÔI GIỚI (1)

      Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền phí môi giới là …………… (Bằng chữ: ….. đồng). Trong đó, thù lao môi giới là ………… (Bằng chữ: …… đồng)

   Và hoa hồng môi giới là ………..% (……. bao gồm thuế VAT) trên giá trị giao dịch thực tế tương đương với số tiền là: ………… (Bằng chữ: …… đồng)

Số tiền dịch vụ này không bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ môi giới tư vấn mua/bán tài sản mà bên A thực hiện.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

Phí môi giới được Bên B thanh toán cho Bên A ……….. lần bằng ……….. trong vòng ….. (……) ngày kể từ ngày giao dịch thành công. Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A trong vòng …. (…..) ngày kể từ ngày được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

 

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔI GIỚI

Từ ngày ………. tháng ……….. năm ………… đến ngày ………. tháng …. năm …;

Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm bằng một phụ lục hợp đồng.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Quyền:

- Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.

- Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng môi giới mua/bán bất động sản đã ký với Bên B.

- Được nhận ………….% (…. phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

- Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới mua/bán bất động sản trong phạm vi hợp đồng môi giới mua/bán bất động sản với Bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện công việc như Điều 1 hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;

- Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

- Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Quyền:

- Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công;

- Được nhận …………% (…. phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

- Được bên A thực hiện miễn phí: Dịch vụ chuyển quyền sở hữu (chi phí giao dịch ngoài và các loại phí, lệ phí nếu có phát sinh do bên B chịu), trung gian thanh toán qua công ty ……….. khi giao dịch môi giới thành công.

b) Nghĩa vụ:

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan.

- Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

- Ký hợp đồng mua/bán bất động sản trực tiếp với người bán/người mua do bên B giới thiệu. Chịu tất cả các chi phí liên quan đến thủ tục mua bán bất động sản theo quy định của nhà nước hoặc theo thỏa thuận với người mua.

- Thanh toán phí môi giới cho bên A theo Điều 2 của hợp đồng;

 

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- Trường hợp Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này thì Bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất ……. %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

- Trường hợp Bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho Bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời Bên A phải trả cho Bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

- Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

 

ĐIỀU 7: THỎA THUẬN CHUNG

7.1. Trong quá trình thực hiện dịch vụ môi giới bên B không phải bỏ ra bất cứ khoản chi phí nào. Tất cả các chi phí liên quan đến việc quảng cáo rao bán sản phẩm sẽ do bên A chịu.

7.2. Giao dịch được coi là thành công khi khách hàng ký hợp đồng mua bán bất động sản (hoặc hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, giấy thỏa thuận mua bán hoặc ký bất kỳ loại hợp đồng, giấy thỏa thuận nào khác có liên quan đến bất động sản) do bên A thực hiện hoạt động môi giới.

7.3. Trong thời gian thực hiện dịch vụ, nếu khách hàng do bên A giới thiệu đã đặt cọc nhưng bị mất cọc do vi phạm hợp đồng hoặc chịu mất cọc vì bất kỳ lý do gì thì mỗi bên được hưởng ………. % (…… phần trăm) trên số tiền đặt cọc đó.

7.4. Khách hàng của bên A là người được nhân viên bên A hoặc bất kỳ người nào được bên A giới thiệu hoặc khách hàng của bên A giới thiệu khách hàng khác đến bên B để ký hợp đồng, đặt cọc giữ chỗ hay tìm hiểu để sau đó ký hợp đồng mua bán với bên B. Nếu trước khi ký hợp đồng mua bán bất động sản mà khách hàng yêu cầu thay đổi người đứng tên trên hợp đồng thì vẫn được xem là khách hàng của bên A.

7.5. Trường hợp bên A giới thiệu khách mua cho bên B và khách mua đã trả giá theo giá bán ban đầu nhưng bên B không mua thì coi như bên A đã thực hiện xong hợp đồng, bên B vẫn phải thanh toán cho bên A:……% (……………… phần trăm) trên giá bán thực tế.

(Việc không bán bao gồm sự xác nhận không bán bằng văn bản của Bên B hoặc sau ……… (…………..) ngày kể từ ngày người mua xác nhận mua nhưng Bên B không nhận tiền đặt cọc).

7.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng hoặc sau ngày chấm dứt hợp đồng này nếu khách hàng do bên A giới thiệu hoặc khách hàng đó giới thiệu khách hàng khác đến mua bất động sản thì Bên A vẫn được hưởng phí môi giới như mức phí môi giới đã thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này.

 

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                         Chức vụ

                (Ký tên đóng dấu)                                          (Ký tên đóng dấu)

 

 

Việc tìm kiếm những mẫu hợp đồng môi giới nhà đất khá là nhiều trên nền tảng công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, tùy vào nội dung thỏa thuận của các bên mà có thể soạn thảo những mẫu hợp đồng khác nhau. Nhằm giúp Quý khách hàng có thể dễ dàng soạn thảo một hợp đồng môi giới nhà đất đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, chúng tôi với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về bất động sản sẽ cung cấp cho Quý khách hàng mẫu hợp đồng môi giới nhà đất

Trên đây là mẫu hợp đồng môi giới nhà đất chuẩn và đầy đủ nhất năm 2022. Mời Quý khách hàng tham khảo và sử dụng mẫu hợp đồng này hợp lý, đúng đắn nhất. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên website này là những thông tin hữu ích dành cho Quý bạn/Quý khách hàng.  

Nếu Quý khách hàng muốn tìm hiểu thông tin nhiều hơn nữa về bất động sản. Hãy thường xuyên ghé truy cập Website của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích khác nữa nhé. 

Đóng