Đồng Nai ban hành hệ số giá đất năm 2022

29-12-2021 22:08

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn Đồng Nai.

Đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa) là một trong 8 tuyến đường có giá đất cao nhất tỉnh

Đường Nguyễn Ái Quốc (TP.Biên Hòa) là một trong 8 tuyến đường có giá đất cao nhất tỉnh

Hệ số giá đất của tỉnh được xây dựng và ban hành từng năm để xác định giá đất tính và lệ phí trong sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính thuế sử dụng đất khi nhà nước tiến hành giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đât đai…

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 là 1 và được áp dụng cho đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Theo đó, giá đất năm 2022 sẽ được tính bằng cách lấy Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 nhân với hệ số giá đất. Như vậy 2 năm liên tiếp là 2021, 2022, bảng giá đất Đồng Nai giữ nguyên hệ số 1 nên sẽ không có thay đổi gì so với Bảng giá đất đã ban hành trước đó. Giá đất sẽ được tính theo từng tuyến đường, vị trí, trong đó có những tuyến đường sẽ chia thành nhiều đoạn để tính giá đất cho phù hợp.

Nguồn: Hương Giang - Báo Đồng Nai

Đóng