Công văn số 14257/BTC-VP về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
UBND các tỉnh và cơ quan thuế tăng cường phối hợp thanh tra kiểm tra... chống thất thu thuế.

Nguồn: Bộ Tài Chính

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên

Bán và cho thuê với
Màu sắc